Публічна оферта
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (ЛЮДСЬКОЮ МОВОЮ)

Пропонуємо Вам доступ до ексклюзивного онлайн курсу Кріс Косик “Тайм-менеджмент та особиста продуктивність”.
Якщо Ви вирішуєте придбати курс, Ви автоматично погоджується з умовами Договору, що викладені нижче. Прочитайте їх уважно. Змінювати умови за власним бажанням Ви, на жаль, не можете.
Після оплати Ви отримаєте доступ до Особистого кабінету, де розміщені навчальні матеріали курсу. Про що курс Ви вже знаєте, якщо добрались аж до вкладки “Публічна оферта”. Там є безліч матеріалів: відеоматеріали, рекомендації книг, статей, YouTube відео, підбірка назв аплікацій на телефон та комп’ютер. Ви будете мати доступ до цих матеріалів допоки існуватиме сайт.
Безумовно, буде нечесно, якщо Ви надаватиме доступ до Особистого кабінету комусь іншому, чи копіюватимете матеріали курсу. Тому це заборонено під загрозою відповідальності.
Якщо проскролити нижче - натрапите на текст Договору публічної оферти юридичною мовою. У разі, якщо Вам незрозумілі певні положення цієї оферти, пропонуємо Вам зв'язатись з нами шляхом направлення листа на електронну пошту: hello@fillab.company.ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ЮРИДИЧНОЮ МОВОЮ)


Фізична особа-підприємець Богачук Олександр Олексійович (далі - Виконавець) пропонує фізичним особам
(далі – Користувач) (разом у тексті – Сторони, кожен/а окремо-Сторона) приєднатися до цього договору публічної оферти про надання послуг (далі-Договір). Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами та Ви укладаєте на цих умовах Договір. Приєднанням до цього Договору також вважатимутьсяконклюдентні дії: 1) оплата рахунку чи 2) використання онлайн платіжного засобу для оплати за онлайн курс та/або 3) отримання доступу до Особистого кабінету. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим. Дана пропозиція укласти Договір є публічною офертою відповідно до статей 633 і 634 Цивільного Кодексу України.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
1.1. Платформа - набір навчальних матеріалів у сфері тайм-менеджменту та особистої продуктивності, що рекламується в мережі Інтернет, в тому числі через веб-сайт https://timemanagement.filab.company (веб-сайт Платформи). Виконавець може на власний розсуд змінювати Платформу (спеціалізоване програмне забезпечення) на інше спеціалізоване програмне середовище, при цьому, Користувач повинен самостійно ознайомитися із функціоналом та правилами роботи Платформи. Користування функціями Платформи (програмного середовища) входить у вартість курсу.
1.2. Курс – сукупність навчальних модулів (відео-матеріалів) в сфері тайм-менеджменту та особистої продуктивності, в межах яких надаються послуги.
1.3. Навчальний матеріал – відеоматеріали, рекомендації книг, статтей, YouTube відео, підбірка назв аплікацій на телефон та комп’ютер тощо, які розміщені на Платформі.
1.4. Особистий кабінет – обліковий запис Користувача на Платформі, який адмініструється Виконавцем і через який Користувач отримує доступ до Курсу, Навчальних матеріалів, іншу необхідну для виконання договору інформацію.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1 Виконавець зобов'язується надати Користувачу послуги, зміст яких полягає в доступі Користувача до Особистого кабінету Платформи та забезпеченні можливості доступу Користувача через його Особистий кабінет до відповідних Навчальних матеріалів онлайн курсу “Тайм-менеджмент та особиста продуктивність”, а Користувач – прийняти і оплатити послуги на умовах, визначених в цій оферті.
2.2. Погоджуючись з умовами Договору, Користувач підтверджує достатній для укладення цього Договору рівень дієздатності, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язаннями, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.
3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
3.1 Цей Договір є договором приєднання у розуміння ст. 634 Цивільного кодексу України, укладається шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.
3.2 Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Користувач підтверджує, що він повністю приймає його умови.
3.3 Користувач приймає (акцептує) оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій, описаних у оферті. Письмова форма цього Договору відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням електронного листа.


4. ОПЛАТА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Актуальна вартість послуг за цим Договором встановлюється на веб-сайті Платформи.
4.2 Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.
4.3 Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті згідно з встановленим Національним банком України курсом валют станом на день оплати. Вартість послуг не включає в себе будь-які комісії, що стягуються банками або платіжними системами за проведення платежу та/або за конвертацію валют. Комісійні витрати за здійснення платежів за цим Договором Користувач сплачує додатково.
4.4. Оплата вартості послуг Виконавця за цим Договором здійснюється у вигляді повної передоплати або оплати курсу частинами, як це визначено на Платформі. Повернення коштів Користувачу після повної або часткової оплати вартості Курсу неможливе.
4.5. Користувач не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами.
4.6. Користувач може отримати знижку на ціну Курсу. Умови надання знижки на Курс доводяться до відома Користувача через рекламні матеріали. Після купівлі Курсу знижка не надається.5. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Користувачеві доступу до Навчальних матеріалів Курсу через Особистий кабінет, який адмініструється Виконавцем на Платформі.
5.2. Дата початку продажу Курсу зазначається на веб-сайті Платформи чи в рекламних матеріалах у мережі Інтернет, включаючи соціальні мережі та веб-сайт Виконавця.
5.3. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Користувача. Користувач споживає послуги шляхом перегляду Навчальних матеріалів розміщених на Платформі. Усі Навчальні матеріали є авторськими та
суб'єктивними, Виконавець може не погоджуватися із позиціями викладеними у цих матеріалах.


6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
6.1. Права Виконавця:
6.1.1. Достроково в односторонньому порядку припинити виконання Договору з підстав, передбачених цим Договором та законодавством України щодо Користувача через невиконання або неналежне виконання Користувачем умов Договору (зокрема, якщо Користувач своєю поведінкою заважає наданню Послуг), без права на поновлення і без повернення грошових коштів, сплачених Користувачем за Договором.
6.1.2. Виконавець має право використовувати додаткові можливості щодо виконання своїх обов'язків за цим Договором, зокрема, залучати третіх осіб для безпосереднього виконання консультаційних зустрічей з Користувачем особисто та використовувати засоби і методи дистанційного надання Послуг.
6.1.3. Виконавець має право публікувати та поширювати інформацію про хід, спосіб та результати надання Послуг Користувачу.
6.1.4. Виконавець має право вимагати від Користувача своєчасну оплату наданих за цим Договором Послуг.
6.1.5. Виконавець може вносити зміни в програму Курсу, про які повідомляти Користувача в розумні строки з використанням мережі Інтернет, включаючи соціальні мережі та веб-сайт Виконавця.
6.1.6. Виконавець може змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Користувача. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку.
6.1.7. Виконавець має право на відправлення рекламних повідомлень, просування Послуг, інформаційних матеріалів щодо Послуг, заходів та акцій.
6.1.8. Надавати Користувачеві онлайн підтримку через чат, який буде створено (вайбер, телеграм або інший канал зв'язку на вибір Виконавця).
6.2 Обов'язки Виконавця:
6.2.1 Надавати Користувачеві послуги відповідно до умов цієї оферти, інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації Курсу, про його зміст та характеристики, про права та обов'язки Сторін при наданні та отримання послуг.
6.2.2 Передати Користувачеві пароль і логін до Особистого кабінету Платформи у разі повної оплати вартості Курсу на умовах цього Договору.
7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
7.1. Права Користувача:
7.1.1. Користувач має право отримувати послуги відповідно до умов даного Договору, включаючи доступ до Курсу, за умови виконання належним чином своїх обов'язків за Договором та відсутності будь-яких його порушень.
7.1.2. Користувач має право отримувати від Виконавця всі необхідні матеріали та інформацію для проходження Заходу та звертатися до Виконавця з приводу питань, пов’язаних з наданням Послуг.
7.1.3. Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку незгоди зі зміненими Виконавцем умовами Договору.
7.2 Обов'язки Користувача:
7.2.1 Користувач зобов'язаний прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цього Договору, виконувати вимоги цього Договору, правила та порядок проходження Курсу, зазначені на Платформі, дотримуватися вимог законодавства України при виконанні цього Договору та проходженні Курсу.
7.2.2 Користувач зобов'язаний споживати послуги особисто, не передавати доступ до Курсу, Навчальних матеріалів будь-яким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати Навчальні матеріали. У разі порушення цієї умови Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, а Користувач зобов'язується сплатити штраф на вимогу Виконавця у розмірі 500% вартості Курсу.
7.2.3. Користувач зобов'язаний утримуватися від:

-поведінки, яка може перешкоджати іншим учасникам Курсу брати участь у Курсі та отримувати інформацію під час проведення Курсу;
-поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, третіх осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України;
-інших дій, не передбачених цим Договором, але таких, що містять склад кримінального або адміністративного правопорушення, або порушують права і законні інтереси Виконавця, інших користувачів, третіх осіб.


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, зазначених у Договорі, Сторони несуть відповідальність відповідно до положень чинного законодавства України або Договору.
8.2 Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та обмежити доступ Користувача до Навчальних матеріалів та Платформи у випадку:
-виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) Навчальних матеріалів публічно, оприлюднення Навчальних матеріалів чи їх елементів;
-передання доступу до Платформи третім особам, які не є Стороною Договору; купівлі Курсу “у складчину” (кількома особами);
-порушення умов оплати послуг.
8.3. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п.8.2. цього Договору, Користувач зобов'язується сплатити штраф у розмірі 500% вартості Курсу. Порушення можуть бути зафіксовані скріншотами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-яким іншим розумним засобами.
Порушення можуть бути зафіксовані скріншотами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-яким іншим розумним засобами.
8.4. Виконавець не несе відповідальності за:
8.4.1. неможливість надання послуг з причин, які від нього не залежать, включаючи форс-мажорні обставини, порушення роботи ліній зв'язку, відсутність або несправність обладнання, яке не належить Виконавцю, відсутність та/або погіршення якості зв'язку та передачі даних, що надаються мобільними операторами та Інтернет-провайдерами; 8.4.2. порушення безпеки обладнання або несправність обладнання, що використовується Користувачем для отримання послуг;
8.4.3. будь-які збитки Користувачів або третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця. 8.5. У разі порушення Виконавцем строків надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується продовженням строків надання послуг або наданням послуг у нові строки до повного їх виконання.
8.6. У будь-якому випадку відповідальність Виконавця перед Користувачем за будь-яким позовом або претензією за цим Договором обмежується розміром вартості послуги, наданої за Договором.


9. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
9.1 Усі права на веб-сайт Платформи належать Виконавцеві.
9.2 Виконавець підтверджує, що має право використовувати Навчальні матеріали, використані в Платформі, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіку, аудіо, інші об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.
9.3 Виконавець надає Користувачеві обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування субліцензію на доступ до Платформи та використання Навчальних матеріалів.
9.4 Надаючи право на використання Користувачем об'єктів права інтелектуальної власності для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.


10. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ
10.1. Користувач погоджується, що використовує послуги Виконавця виключно на власний розсуд і несе за це односторонню відповідальність.
10.2. Виконавець не несе жодної відповідальності за можливі неотримані Користувачем результати, досягнення, придбання, доходи, за репутаційні, інші ризики тощо, які можуть виникнути при використанні послуг Виконавця.
10.3. Результати різних Користувачів можуть значно відрізнятися при використанні одних і тих самих послуг. Використовуючи послуги Виконавця, Користувач відмовляється від будь-яких претензій до Виконавця з приводу результатів використання послуг Виконавця.
10.4. Користувач повідомлений про те, що його незгода з думкою викладачів та змістом Курсів навчання не є підставою для повернення сплачених коштів.


11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
11.1. Усі спори, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій і переговорів. Досудовий претензійний порядок вирішення спорів між сторонами є обов'язковим за цим Договором. Строк розгляду претензії становить 20 (двадцять) календарних днів з моменту її отримання.
11.2. При недосягненні Сторонами згоди, спір може бути передано на розгляд у суд відповідно до діючого законодавства України.


12. ІНШІ УМОВИ
12.1 Приєднуючись до цього Договору Користувач надає Виконавцеві право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати безстрокове зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Виконавець бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Виконавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).