Авторські права
Всі навчальні матеріали, зокрема, але не виключно, зображення, відео-лекції, аудіо-медитації, логотипи, графіка, звуки, методики, використані під час розробки курсу «Керована медитація» (далі - Курс), доступ до яких надається в межах Курсу є інтелектуальною власністю Богачука Олександра Олексійовича (далі - “автор”).

Олександру, як автору курсу «Керована медитація», належать такі права:
1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені за будь-якого публічного використання Курсу, якщо це практично можливо;
2) вимагати збереження цілісності Курсу і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні Курсу або будь-якому іншому посяганню на Курс, що може зашкодити честі і репутації автора;
3) виключне право на використання Курсу;
4) виключне право на дозвіл або заборону використання Курсу іншими особами.
5) відчужувати виключне право на використання, дозвіл або заборону використання Курсу іншим особам;
6) усі інші права, передбачені законодавством.

Забороняється без згоди Олександра відтворення навчальних матеріалів та їх елементів, їх публічне виконання і публічне сповіщення, публічна демонстрація і публічний показ, будь-яке повторне оприлюднення, переклад, переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни, включення як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій, розповсюдження шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі, подання до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором, здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом, імпорт примірників. За вчинення цих дій без згоди автора винна особа несе відповідальність, встановлену законодавством України.

Без згоди автора, але з обов’язковим зазначенням імені автора, допускається:
1) використання цитат (коротких уривків) з Курсу в обсязі, виправданому поставленою метою;
2) відтворення уривків Курсу для судового і адміністративного провадження в обсязі, виправданому цією метою;
Перелік способів використання курсу без згоди автора є вичерпним.

Порушенням авторських прав Олександра вважається:
а) піратство - опублікування, відтворення, розповсюдження контрафактних примірників Курсу, а також Інтернет-піратство, тобто вчинення будь-яких дій, які визнаються порушенням авторського права з використанням мережі Інтернет;
б) плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю або частково матеріалів Курсу “Керована медитація” під іменем особи, яка не є автором цього Курсу;
в) вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права;
г) будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права, зокрема виготовлення, розповсюдження засобів для такого обходу;
д) підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу автора.

За порушення авторських прав винні особи несуть відповідальність згідно з чинним цивільним, адміністративним та кримінальним законодавством. Зокрема, відповідно до ст. 51-2 Кодексу про адміністративні правопорушення незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

Незаконне відтворення, розповсюдження творів, що охороняються авторським правом, їх тиражування або інше умисне порушення авторського права, а також фінансування таких дій тягне за собою кримінальну відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Притягнення винної особи до відповідальності не звільняє її від сплати збитків та відшкодування моральної шкоди відповідно до положень Цивільного кодексу України.